PATRONI MINISTRANTÓW:

Św. Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 1842 roku niedaleko Turynu, a zmarł 9 marca 1857 roku. Nie pochodził z zamożnej rodziny. Od 5 roku życia służył do Mszy Św. W wieku 7 lat przyjął I Komunię Św. Ofiarował swoje życie Matce Bożej. Gdy ukończył 12 lat został przyjęty do oratorium Św. Jana Bosko. Tam też otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Jesienią 1856 roku zachorował na chorobę płuc z którą męczył się kilka miesięcy po czym zmarł 9 marca 1857 roku. Jego wspomnienie liturgiczne przypada w rocznicę śmierci.

Św. Tarsycjusz żył w czasach rzymskich za panowania cesarza Decjusza Trajana, który zasłynął z prześladowań chrześcijan. Prezentowany święty umarł śmiercią męczeńską ok. 250/260 roku. Przyczyną Jego śmierci było to, że nie zgodził się pokazać rozzłoszczonej gawiedzi (prawdopodobnie kolegom) co niesie pod swoją suknią - był to Najświętszy Sakrament. Wolał umrzeć niż pozwolić zbezcześcić swojego Boga. Źródła podają, że był on prawdopodobnie akolitą. W martyrologium Rzymskim Św. Tarsycjusz widnieje pod datą 15 sierpnia.

Św. Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599, a zmarł na zapalenie płuc 13 sierpnia 1621 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec był grabarzem, a matka córką burmistrza. Wstąpił do zakonu jezuitów i ukończył kolegium jezuickie. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1618 roku. Nie dożył jednak święceń kapłańskich. Przeżył tylko 22 lata. Został beatyfikowany w 1865 roku, a kanonizowany w 1887roku. Jego wspomnienie jest obchodzone 13 sierpnia.

Św. Stanisław Kostka został urodzony w 1550 roku, a zmarł w 1568. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec był kasztelanem. Razem z bratem Pawłem został wysłany do szkoły prowadzonej przez jezuitów. Stanisław w 1565 roku ciężko zachorował. Podczas choroby miał dwie wizje podczas których ukazała mu się Św. Barbara z dwoma aniołami i Matka Boża składająca dzieciątko Jezus w Jego ramiona. Po tych wizjach cudownie wyzdrowiał i zapragnął wstąpić do zakonu jezuitów lecz rodzice nie wyrazili na to zgody. W sierpniu 1567 w przebraniu uciekł z Wiednia do Rzymu aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Został przyjęty w październiku do nowicjatu po czym złożył pierwsze śluby zakonne. W sierpniu 1568 roku zachorował na malarię i po pięciu dniach choroby zmarł. Jego wspomnienie liturgiczne przypada na 18 września.

Św. Alojzy Gonzaga urodził się niedaleko Lombardii 9 marca 1568 roku, a zmarł 21 czerwca 1591 roku w Rzymie. Pochodził z książęcej rodziny. Do zakonu wstąpił wbrew woli swoich rodziców. Przed wstąpieniem do Towarzystwa Jezusowego był paziem na dworze króla Hiszpanii Filipa II. Przeżył 23 lata. Alojzy opiekował się chorymi na dżumę, która dotarła do Rzymu przez co sam padł ofiarą czarnej śmierci. Jego wspomnienie liturgiczne przypada na 21 czerwca.