OPIEKUNOWIE I ZARZĄD MINISTRANTÓW:

OPIEKUN: Ks. Piotr Jasek FDP

KSIĄDZ OPIEKUN:

Ks. Piotr Jasek FDP

 

INFORMACJE:
Opiekunem ministrantów od 2016 roku jest Ks. Piotr Jasek FDP.

1. Prowadzi  grupę ministrantów młodszych i starszych.

2. Opiekuje się, doradza i kontroluje porządek całego grona ministrantów.

 

BIOGRAFIA:

 

Ks. mgr/lic Piotr Jasek

 

Pochodzi z diecezji bielsko-żywieckiej. Urodzony 18 czerwca 1969 roku w Żywcu.  Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1987 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1995 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Kaliszu, Warszawie i Włocławku. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki wikariusza prowincjalnego. Od sierpnia 2016 roku jest wikariuszem w prafii.

ZARZĄD:

PREZES:

 Cezary Stasiak-Hawel

 

INFORMACJE:
1. Odpowiada za wszystko co związane z organizacją.
2. Pilnuje porządku w salce oraz w relacjach ministrantów.
3. Dba o dobro wszystkich naszych ministrantów.
4. Pomaga lub prowadzi zbiórki dla ministrantów.
5. Kontaktuje się z Księdzem opiekunem i doradza mu.
6. Składa życzenia podczas ważnych okazji.
7. Daje dobry przykład ministrantom.
8. Sam podejmuje ważne decyzje i plany które przedstawia zarządowi.

9. Krełuje przyszłość naszej wpólnoty.

10. Zlicza punkty i przekazuje wyniki i informacje do administratora strony internetowej.

11. Po zakończeniu swojej kadencji przekazuje swoje doświadczenie i obowiązki.

1 VICE-PREZES:

 Mateusz Soćko

 

Informacje W:
1. Odpowiada za Wszystko co związane Z organizacja.
2. Pilnuje porządku w Salce Oraz w relacjach ministrantów.
3. Dba o dobro Wszystkich NASZYCH ministrantów.
4. Pomaga LUB prowadzi zbiórki dla ministrantów.
5. Kontaktuje Się z Księdzem opiekunem i doradza mu.
6. Zastępuje Prezesa, podczas JEGO nieobecności.
7. Daje dobry przykład ministrantom.
8. Po zakończeniu swojej kadencji przekazuje Swoje Doświadczenie i obowiązki.

2 VICE-PREZES:

 Jakub Kuta

1. Odpowiada za Wszystko co związane Z organizacja.
2. Pilnuje porządku w Salce Oraz w relacjach ministrantów.
3. Dba o dobro Wszystkich NASZYCH ministrantów.
4. Pomaga LUB prowadzi zbiórki dla ministrantów.
5. Kontaktuje Się z Księdzem opiekunem i doradza mu.
6. Zastępuje Prezesa, podczas JEGO nieobecności.
7. Daje dobry przykład ministrantom.
8. Po zakończeniu swojej kadencji przekazuje Swoje Doświadczenie i obowiązki.

 

CEREMONIARZ I:

Paweł Czacharski

 

Informacje W:

1.Odpowiada za Wszystko co związane Z liturgia.
2. Prowadzi Liturgie (zajmuje Się sprawami w prezbiterium).
3. Prowadzi i ustala zbiórki (PRÓBY liturgiczne).
4. funkcjach o Decyduje w czasie i przed liturgia.
5. Pilnuje porządku w Salce.
6. Pomaga LUB prowadzi zbiórki dla ministrantów.
7. żartem ważniejszy niz ksiądz podczas liturgi.
8. Každý podczas liturgi powinien Się go sluchac i wypełniać polecenia.

9. W dniu wie Wszystko co, KIEDY JAK BĘDZIE wag ppkt i czasie liturgii i PRZED NIA.

10. Po zakończeniu swojej kadencji przekazuje Swoje Doświadczenie i obowiązki.

CEREMONIARZ II:

 Mateusz Kuta

 

INFORMACJE:

1.Odpowiada za wszystko co związane z liturgią.
2. Prowadzi liturgię (zajmuje się sprawami poza prezbiterium).
3. Prowadzi i ustala zbiórki (próby liturgiczne).
4. Jest drugą ręką Ceremoniarza I.
5. Pilnuje porządku w salce.
6. Pomaga lub prowadzi zbiórki dla ministrantów.
7. Zastępuje Ceremoniarza I podczas jego nieobecności.
8. Każdy podczas liturgi powinien się go słuchać i wypełniać polecenia.
9. Po zakończeniu swojej kadencji przekazuje swoje doświadczenie i obowiązki.